Dr. med. Hermann-Jose Pielken

St. Johannes-Hospital Dortmund
Johannesstr. 9-17
44137 Dortmund
Germany